Category Archives: Informacje dla Studentów

STATYSTYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Szanowni Państwo poniżej zamieszczono zestaw 50przykładowych zadań egzaminacyjnych. Mamy nadzieję, że pomoże on Państwu rzetelnie przygotować się do egzaminu ze Statystyki. Powodzenia! Statystyka zestaw przykładowych zadań egzaminacyjnych

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on STATYSTYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

STATYSTYKA – EGZAMIN – PRZYKŁADOWE ZADANIA

Zestawy: WYKLADY – ZESTAW ZADAN 1 WYKLADY – ZESTAW ZADAN 2 WYKLADY – ZESTAW ZADAN 3

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on STATYSTYKA – EGZAMIN – PRZYKŁADOWE ZADANIA

Meteorologia – lista pojęć

lista-pojec

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on Meteorologia – lista pojęć

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ

Wymagania techniczne (PDF)

Posted in Informacje dla Studentów, News | Comments Off on WYMAGANIA TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ

GWL – data & info

James – 2006 – An assessment of European synoptic variability in Hadley Centre Global Environmental models based on an objective classif lit_vs_gwl 1900-2010

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on GWL – data & info

litynski_dane

https://www.dropbox.com/s/rsx54y6jzjxeq36/slp5110_lit.txt?dl=0

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on litynski_dane

SST PC regression

EOF_SST_regression.R

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on SST PC regression

PMB – filtry

dane_filtry_mapy

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on PMB – filtry

PMB – once again

#### wczytac dane, zastosowac funkcje read.table oraz pozniej attach #### #model z PC1 model1 = lm(TEMP~PC1) summary(model1) plot(TEMP, model1$fitted.values, ylab = „TEMP (model)”) abline(0,1, col = 2, lwd = 2) qqplot(TEMP, model1$fitted.values) abline(0,1, col = 2, lwd = 2) plot(1951:2012, … Continue reading

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on PMB – once again

INSTALACJA ESD

## Check if you need to get the devtools-package: install.devtools <- („devtools” %in% rownames(installed.packages()) == FALSE) if (install.devtools) { print(‚Need to install the devtools package’) ## You need online access. install.packages(‚devtools’) } ## Use the devtools-package for simple facilitation of … Continue reading

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on INSTALACJA ESD