Category Archives: Informacje dla Studentów

STATYSTYKA – EGZAMIN – PRZYKŁADOWE ZADANIA

Zestawy: WYKLADY – ZESTAW ZADAN 1 WYKLADY – ZESTAW ZADAN 2 WYKLADY – ZESTAW ZADAN 3

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on STATYSTYKA – EGZAMIN – PRZYKŁADOWE ZADANIA

Meteorologia – lista pojęć

lista-pojec

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on Meteorologia – lista pojęć

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ

Wymagania techniczne (PDF)

Posted in Informacje dla Studentów, News | Comments Off on WYMAGANIA TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ

GWL – data & info

James – 2006 – An assessment of European synoptic variability in Hadley Centre Global Environmental models based on an objective classif lit_vs_gwl 1900-2010

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on GWL – data & info

litynski_dane

https://www.dropbox.com/s/rsx54y6jzjxeq36/slp5110_lit.txt?dl=0

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on litynski_dane

SST PC regression

EOF_SST_regression.R

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on SST PC regression

PMB – filtry

dane_filtry_mapy

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on PMB – filtry

PMB – once again

#### wczytac dane, zastosowac funkcje read.table oraz pozniej attach #### #model z PC1 model1 = lm(TEMP~PC1) summary(model1) plot(TEMP, model1$fitted.values, ylab = „TEMP (model)”) abline(0,1, col = 2, lwd = 2) qqplot(TEMP, model1$fitted.values) abline(0,1, col = 2, lwd = 2) plot(1951:2012, … Continue reading

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on PMB – once again

INSTALACJA ESD

## Check if you need to get the devtools-package: install.devtools <- („devtools” %in% rownames(installed.packages()) == FALSE) if (install.devtools) { print(‚Need to install the devtools package’) ## You need online access. install.packages(‚devtools’) } ## Use the devtools-package for simple facilitation of … Continue reading

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on INSTALACJA ESD

PMB

dane_reg EOF_regression7

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on PMB