Monthly Archives: Wrzesień 2013

IPCC AR5 – WG1 Summary for Policymakers z dnia 27 IX 2013

AR5 – WG1 SPM    

Posted in Informacje dla Studentów, News | Comments Off on IPCC AR5 – WG1 Summary for Policymakers z dnia 27 IX 2013