Monthly Archives: Kwiecień 2015

Wnioskowanie dane

r_temp_nao

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on Wnioskowanie dane

Synoptic Climatology – Applications – EXAM COVERAGE

Assingment – theory

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on Synoptic Climatology – Applications – EXAM COVERAGE

Gp ZAO – temp_dane

r_air qqq

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on Gp ZAO – temp_dane

CPT data

hgt7110Zat_fin slp7110Zat_fin   tempZ

Posted in Bez kategorii, Informacje dla Studentów | Comments Off on CPT data

GP kolo

dane gp_zao_kolo_midterm

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on GP kolo

Wnioskowanie – testowanie hipotez

!CW4 Testowanie hipotez

Posted in Informacje dla Studentów | Comments Off on Wnioskowanie – testowanie hipotez