Seminarzyści

Lista studentów uczestniczących w seminariach wraz z realizowanymi tematami prac licencjackich.

Tematy Zrealizowane

Prace Magisterskie

Rok Akademicki 2016/2017

Mateusz Zamajtys – promotor:  dr Janusz Filipiak – Transformacja arktycznej masy powietrza nad Morzem Bałtyckim
Zuzanna Kosiorek – promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Czynniki kształtujace krótkookresowe zmiany temperatury gruntu w Borucinie w latach 2001-2015
Karolina Rymer – promotor: dr Mirosława Malinowska – Zróżnicowanie zmian temperatury powietrza w Gdańsku w latach 2001-2015
Agnieszka Weselak – promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Struktura pogód w rejonie polskiego wybrzeża Bałtyku w półroczu ciepłym
Adam Stefański – promotor: dr Michał Marosz – Zmienność zasobów energii wiatru w Polsce w latach 1981-2015
Paweł Roraff – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Zmiany ozonosfery nad Polską
Agnieszka Marszałkowska – promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w wybranych regionach Polski
Milena Lubowiecka – promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Analiza rynku turystycznego w Niemczech w latach 2014-2016

Rok Akademicki 2015/2016

Zasońska Agnieszka – promotor: dr Janusz Filipiak – Zróżnicowanie albedo w rejonie jeziora Raduńskiego Górnego
Czarniecki Andrzej – promotor: prof. Mirosław Miętus – Pionowy profil temperatury powietrza na stacji w Borucinie
Purtak Wioletta – promotor: dr Mirosława Malinowska – Zmienność opadów w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 2009-2010
Pilachowski Tomasz – promotor:dr Andrzej Wyszkowski – Zróżnicowanie warunków termicznych na wybranych stacjach Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Stargardzkiego
Sobotka Kamila – promotor: dr Michał Marosz – Typy pogody w Borucinie w latach 2001-2010
Fołda Dominika – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Usłonecznienie w Borucinie
Paweł Małecki – promotor: prof. dr hab. Mirosław Miętus – Rola Prądów Zatokowego i Labradorskiego w kształtowaniu klimatu rejonów przyległych
Mirosław Jarynowski – promotor: prof. dr hab. Mirosław Miętus – Rola inwersji w kształtowaniu warunków sprzyjających występowaniu wysokich stężeń PM10 i benzo(a)pirenu na obszarze woj. pomorskiego

Rok Akademicki 2014/2015

Marek Lebioda – promotor: dr Mirosława Malinowska – Zróżnicowanie warunków termicznych w północno-wschodniej Polsce w latach 2001-2010
Marta Kamińska – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Warunki biometeorologiczne w Kampusie Oliwa w Gdańsku w 2014 roku
Paulina Ogórek – promotor: prof. dr hab. Mirosław Miętus – Współczesna zmiana klimatu – problem ekologiczny, czy polityczny
Jacek Karpiński – promotor: dr Janusz Filipiak – Pionowe zróżnicowanie temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w Borucinie i Ostrzycach w latach 2009-2014
Michał Kitowski – promotor: dr Michał Marosz – Cyrkulacyjne uwarunkowania termicznych pór roku w Polsce w latach 1971 – 2010

Arkadiusz Roll prof. dr hab. Mirosław Miętus – Ekstremalne prędkości wiatru w Polsce
Jakub Kainka – promotor: prof. dr hab. M. Miętus – Deformacja regionalnego przepływu powietrza w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
Martyna Walterska – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Warunki bioklimatyczne na Pojezierzu Kaszubskim (w świetle wybranych wskaźników)

Rok Akademicki 2013/2014

Anna Derc – promotor: dr Michał Marosz – Stosowalność wybranych typologii cyrkulacji atmosfery w analizie występowania fal ciepła i chłodu na obszarze Polski
Marta Lipska – promotor: prof. dr hab. M. Miętus – Występowanie zimą w Polsce dni charakterystycznych termicznie
Przemysław Lorrek – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność wiatru w Borucinie na podstawie pomiarów anemometrami sonicznymi
Aleksandra Stolz – promotor: prof. dr hab. M. Miętus – Głębokie niże umiarkowanych szerokości geograficznych na Północnym Atlantyku – zmienność przestrzenno-czasowa występowania
Krzysztof Wiejak – promotor: prof. dr hab. M. Miętus – Zróżnicowanie indeksu UV na świecie i w Polsce
Weronika Wołoszyk – promotor: dr M. Malinowska – Związki opadów atmosferycznych Polsce w latach 2001-2011 z cyrkulacją atmosferyczną (na przykładzie wybranych stacji)

Rok Akademicki 2011/2012

Pośpiech Joanna – promotor: dr J. Filipiak – Rola aglomeracji miejskiej w kształtowaniu przestrzennego zróżnicowania opadów na przykładzie Wrocławia, 2006-2010
Piotr Andryk
– promotor: dr hab. M. Miętus – Cyrkulacyjne uwarunkowania opadów atmosferycznych w Trójmieście
Burmistrow Marta – promotor: dr M. Marosz – Wpływ warunków meteorologicznych na koncentrację ozonu przyziemnego w Trójmieście
Dyło Marek – promotor: dr hab. M. Miętus – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wodność powietrza nad Polską w latach 1985 – 1990
Gorlikowska Justyna – promotor: dr M. Marosz – Związek warunków meteorologicznych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gdańsku
Kamińska Agnieszka – promotor: dr M. Malinowska – Biometeorologiczne uwarunkowania różnych form rekreacji w Beskidzie Zachodnim
Bones Anita – promotor: dr hab. M. Miętus – Bioklimatyczne walory polskiego wybrzeża Bałtyku w latach 2006-2010
Pulikowska Aneta – promotor: dr hab. M. Miętus – Synoptyczne uwarunkowania występowania opadów o dużym natężeniu w Borucinie
Zalewska Natalia – promotor: dr M. Malinowska – Wpływ warunków meteorologicznych na natężenie ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2006-2010
Dąbrowska Dominika – promotor: dr J. Filipiak – Występowanie osadów atmosferycznych na Pomorzu w latach 2005-2009

Rok Akademicki 2010/2011
Barylska Sylwia
– promotor: dr Michał Marosz – Wpływ warunków meteorologicznych na poziom stężeń wybranych zanieczyszczeń w Gdańsku
Matyśkiewicz Aleksandra – promotor: dr Janusz Filipiak – Sytuacje synoptyczne towarzyszące występowaniu wlewów do Bałtyku
Pałasz Patrycja – promotor: dr Janusz Filipiak – Wpływ czynników meteorologicznych na funkcjonowanie portu w Gyni
Polak Marta – promotor: dr Mirosława Malinowska – Klimatyczne aspekty turystycznego wykorzystania Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Wencel Karol – promotor: dr Michał Marosz – Modyfikacje wiatru bryzowego pod wpływem zabudowy
Zębik Agata – promotor: dr Michał Ziemiański – Struktura chmur cumulonimbus na podstawie danych radarowych
Jabłońska Natalia – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Klimat Parku Narodowego ‚Bory Tucholskie’
Małyszko Małgorzata – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Warunki agroklimatyczne zlewni Górnej Raduni

Rok Akademicki 2009/2010
Bielawa Justyna – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Wpływ rozwoju miasta na zmienność warunków termicznych

Rok Akademicki 2008/2009
Arkadiusz Gutowski – promotor: dr Mirosława Malinowska – Klimatyczne uwarunkowania turystyki pieszej na Pojezierzu Kaszubskim
Anna Wielimborek – promotor: dr Michał Marosz – Modyfikacje kierunków i prędkości wiatru w północnej częsci rynny Jeziora Radunskiego Górnego
Monika Zwolan – promotor: dr Michał Ziemiański – Występowanie burz atmosferycznych w Borucinie a wskaźnik chwiejności atmosfery
Jakub Sontowski – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Klimatyczne uwarunkowania rekreacji na Pojezierzu Kaszubskim
Marta Sawicka – promotor: dr Mirosława Malinowska – Normy i anomalie opadowe w Borucinie
Michał Pilarski – promotor: dr Michał Marosz – Ekstremalne wartości prędkości wiatru nad obszarem Północnego Atlantyku
Anna Osuch – promotor: dr Janusz Filipiak – Opady sniegu i trwałośc pokrywy śnieżnej w rynnie Jeziora Raduńskiego Górnego w latach 1971-2001
Piotr Ostrowski – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność temperatury powietrza w Gdańsku w pierwszej połowie XIX wieku
Adam Kwapisiewicz – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wpływ warunków pogodowych na temperature wody powierzchniowej w północnej części Jeziora Raduńskiego Górnego
Wojciech Mróz – promotor: dr Michał Marosz – Las jako czynnik modyfikujący kierunki i prędkość wiatru
Przemysław Garasz – promotor: dr Michał Marosz – Ekstremalnie niskie wartości temperatury powietrza w Europie Środkowej i ich związek z Oscylacja Arktyczną
Przemysław Froń – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność stosunków anemometrycznych w Gdańsku w pierwszej połowie XIX wieku
Dunajska Dominika – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Zwiazek sytuacji synoptycznych z ekstremalnymi wartosciami temperatury powietrza w Europie Srodkowej

Rok Akademicki 2007/2008
Szczepaniak Katarzyna – promotor: dr hab. Mirosław Miętus prof. UG – Występowanie przymrozków na wybranych stacjach Pomorza
Aleksandra Majka – promotor: dr Mirosława Malinowska – Cyrkulacyjne uwarunkowania wysokich opadów atmosferycznych na Wysoczyźnie Elbląskiej
Maria Gromadzka – promotor: dr Józef Korzeniewski – Klimat lokalny Wyspy Sobieszewskiej
Giorewa Danuta – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność zachmurzenia w Gdańsku w wybranych sytuacjach synoptycznych
Kubacka Daria – promotor: dr Michał Ziemiański – Charakterystyka letniej wyżowej warstwy granicznej nad morzem na podstawie sondaży aerologicznych z Łeby
Pomarańska Magda – promotor: dr hab. Mirosław Miętus prof. UG – Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie lotniska w Gdańsku – Rębiechowie, na wybranych przykładach
Rybka Katarzyna – promotor: dr Michał Ziemiański – Dynamika synoptycznych procesów meteorologicznych prowadzących do wystąpienia silnych mrozów na Pomorzu Gdańskim
Stawicka Izabela – promotor: dr hab. Mirosław Miętus prof. UG – Wpływ warunków meteorologicznych na działalność człowieka na podstawie opinii mieszkańców Trójmiasta
Stolarek Marcin – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wpływ Morza Bałtyckiego na temperaturę powietrza na Żuławach Wiślanych
Woźniak Krzysztof – promotor: dr Michał Marosz – Cyrkulacja atmosfery w górnej troposferze a anomalie temperatury powietrza w basenie Morza Bałtyckiego, 1971 – 2000

Rok Akademicki 2006/2007
Patrycja Lipska – promotor: dr Józef Korzeniewski – Wpływ pogody na temperaturę wody w Jeziorze Raduńskim Górnym, 1971 – 2000
Dawid Biernacik – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Pokrywa śnieżna w Gdyni w sezonie zimowym 2005/2006
Aleksandra Maluchnik – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Aktywność cyklonów tropikalnych w rejonie Atlantyku, 1996 – 2005
Bartosz Zawodniak – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Cyrkulacyjne uwarunkowania opadów atmosferycznych na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim
Tomasz Krywoszejew – promotor: dr Michał Ziemiański – Dynamika przemieszczania się układów niskiego ciśnienia w rejonie Bałtyku Południowego na podstawie wybranych przykładów
Małgorzata Mękal – promotor: dr Michał Ziemiański – Letnia transformacja mas powietrza nad Środkową Polską – procesy w warstwie granicznej
Kozłowska Julia – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Charakterystyka temperatury gruntu na wybranych stacjach Wybrzeża
Małgorzata Żarska – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na parowanie potencjalne w Borucinie
Rober Wójcik – promotor: dr Janusz Filipiak – Długookresowa zmienność opadów atmosferycznych w Europie i jej związek z cyrkulacja atmosferyczną
Sławomir Brzozowski – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność warunków solarnych na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim w okresie 1981 – 1990

Rok Akademicki 2005/2006
Mioduszewska Emilia – promotor: dr A. Wyszkowski – Warunki meteorologiczne a stan aerosanitarny Gdańska
Łomańczyk Adam – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Strumienia ciepła odczuwalnego i ukrytego w wybranych akwenach Morza Bałtyckiego, 1991-2000
Burclaw Marcin – promotor: dr Janusz Filipiak – Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę i wilgotność powietrza w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
Frank Stanisław – promotor: dr Józef Korzeniewski – Sytuacje blokadowe w rejonie Polski a typy pogody w rejonie Pojezierza Kaszubskiego na przykładzie Borucina, 1991-2000
Juras Agnieszka – promotor: dr Józef Korzeniewski – Zależność typu pogody w Dziwnowie od kierunku adwekcji mas powietrza, 1991-2000
Kojta Sylwia – promotor: dr Janusz Filipiak – Zróżnicowanie pokrywy śnieżnej na Pomorzu, 1981-1990
Kukla Szymon – promotor: Prof. UG Mirosław Miętus – Meteorologiczne uwarunkowania wezbrań sztormowych w rejonie polskiego wybrzeża Zatoki Gdańskiej
Marć Marta – promotor: Prof. UG Mirosław Miętus – Podstawowe cechy klimatu Żuław na przykładzie stacji w Bielniku, 1982-1992
Orłowski Tomasz – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Zróżnicowanie warunków pogodowych w Gdyni na przykładzie sezonów letnich 2003 i 2004 na tle wielolecia
Talaśka Łukasz – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Zmienność temperatury powietrza w Borucinie na podstawie rejestracji standardowej i rejestracji ciągłej za pomocą termometru elektronicznego
Zalewski Tomasz – promotor: Prof. UG Mirosław Miętus – Wpływ rzeźby terenu i jego szorstkość na zasoby energetyczne wiatru w rejonie Pomorza
Dembińska Monika – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Charakterystyka termiczno-wilgotnościowa troposfery w rejonie Południowego Bałtyku
Dacko Ewa – promotor: dr Józef Korzeniewski – Zmienność usłonecznienie w Borucinie, 1981-1990
Kilian Anna – promotor: dr Janusz Filipiak – Wpływ czynników meteorologicznych na ruch turystyczny w Sopocie w okresie letnim, 2000-2004
Kuliga Mirosława – promotor: Prof. UG Mirosław Miętus – Zmienność poziomu wód gruntowych w Gdynia, 2001-2005
Lasecka Wioleta – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Wpływ czynników meteorologicznych na aktywność mieszkańców Gdańska, 2000-2004
Paradowski Mateusz – promotor: Prof. UG Roman Gołębiewski – Historia stożków ujściowych Wisły
Sieczka Alicja – promotor: dr Andrzej Wyszkowski – Opady gradu na przykładzie Helu i Szczecina, 1991-2000
Stępiński Kamil – promotor: Prof. UG Mirosław Miętus – Wymiana energii i masy pomiędzy morzem i atmosferą w rejonie Morza Norweskiego, 1981-1990
Wejsflog Monika – promotor: Prof. UG Mirosław Miętus – Wpływ NAO na kształtowanie opadów w basenie Morza Bałtyckiego
Zakrzewska Monika – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność temperatury gruntu w Borucinie, 1981-1990
Żuk Michał – promotor: dr Józef Korzeniewski – Wpływ warunków klimatycznych na rozwiązania architektoniczne. Analiza wybranych przykładów w Europie

Rok Akademicki 2004/2005
Mirowski Tomasz – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Silne wiatru w dolnej i środkowej troposferze w rejonie Południowego Bałtyku
Roszczyk Mariusz – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Charakterystyka termiczna wybranych akwenów Południowego Bałtyku
Styn Emilia – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Warunki anemometryczne w Hornsundzie, 1991-2000
Szałachowska Magdalena – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Społeczno-ekonomiczne konsekwencje ekstremalnych zjawisk klimatycznych na przykładzie El-Ninio
Gumprecht Wojciech – promotor: dr A. Wyszkowski – Warunki termiczne osiedla Morena w Gdańsku dla wybranych typów pogody
Karina Michalska – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Warunki klimatyczne w rejonie południowego wybrzeża Zatoki Gdańskiej w latach 1939-1944
Ogrodnik Michał – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Ocena przydatności reanalizy NCEP/NCAR do określenia średniej temperatury powietrza wybranych miast Wybrzeża
Bielawska Michalina – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Charakterystyka opadów w rejonie Zalewu Szczecińskiego
Malik Paweł – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Kalendarz pogód w Hornsundzie, 1991-2000
Wojtkiewicz Agata – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Warunki termiczne w Hornsundzie, 1991-2000
Żukowska Paulina – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Występowania mgły w rejonie Środkowego Wybrzeża

Rok Akademicki 2003/2004
Gostomska Łucja – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Występowanie sztormów w rejonie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego
Śledziowska Monika – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Częstość przechodzenia frontów atmosferycznych nad Zatoką Gdańską
Langa Marcin – promotor: dr A. Wyszkowski – Modyfikacja kierunku i prędkości wiatru przez wysoką zabudowę na przykładzie Gdyni-Cisowej
Gizot Urszula – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania burz w rejonie Gdańska
Kurzyńska Karolina – promotor: dr A. Wyszkowski – Wpływ ujemnej fazy NAO na występowanie anomalnych wartości wybranych elementów meteorologicznych w Europie Środkowej
Rompski Sławomir – promotor: dr J. Korzeniewski – Modyfikacja kierunku i prędkości wiatru przez czynniki działające w skali lokalnej na przykładzie Rumi
Roszak Waldemar – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Występowanie burz atmosferycznych w okolicach Warszawie
Targowski Tomasz – promotor: dr J. Korzeniewski – Transformacja kierunku i prędkości wiatru w funkcji odległości od morza na przykładzie przybrzeżnej formy dolinowej
Walczewski Jerzy – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie opadów o dużej wydajności w rejonie Trójmiasta
Wyszomirski Paweł – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Klimatologiczna charakterystyka zlodzenia wybranych akwenów M. Bałtyckiego
Zając Michał – promotor: dr hab. prof. UG M. Miętus – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne na stacji w Borucinie

Rok Akademicki 2002/2003
Cielesz HannaEkstremalne wartości temperatury powietrza na Stacji Terenowej UG w Borucinie
Człapiński EmilTypy pogody w okresie1991-2000 na przykładzie stacji w Borucinie
Feliszek Aleksandra Zmienność warunków wilgotnościowych i termicznych w okolicach Mrzezina w zależności od wybranych sytuacji synoptycznych
Joachimiak AgnieszkaStosunki anemobaryczne na południowym wybrzeżu Bałtyku w latach 1981-1990
Przybylski PawełZmienność temperatury powietrza w Gdańsku latach 1851-2000 na tle innych miast regionu
Sobieraj MariaTemperatura powietrza na głównych powierzchniach izobarycznych w okresie 1999-2000 – weryfikacja rezultatów reanalizy NCEP/NCAR z rezultatami sondaży aerologicznych w Legionowie
Świderska NataliaCzęstość występowania mgieł i zamgleń w rejonie Stacji Terenowej UG w Borucinie
Tymoszuk AgnieszkaLokalne deformacje kierunku i prędkości wiatru w rynnie Jeziora Raduńskiego Dolnego

Prace Licencjackie

Rok Akademicki 2016/2017

Banszewska Klaudia – promotor: dr Michał Marosz – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie ekstremalnych dobowych sum opadów na wybranych stacjach w Polsce w latach 2010-2015
Jasik Ilona – promotor: dr Michał Marosz – Charakterystyka warunków meteorologicznych podczas występowania termicznej równowagi stabilnej na Wybrzeżu Słowińskim w roku 2014
Odya Katarzyna – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Jakość powietrza w Gdańsku na podstawie stężeń wybranych zanieczyszczeń w latach 2011-2015
Samp Patryk – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Charakterystyka typów pogody sprzyjających uprawianiu turystyki kwalifikowanej w Ustce w latach 2006-2015
Szewczyk Michał – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wystepowanie dni gorących i upalnych na stacjach w Łebie, Poznaniu i Wrocławiu w latach 2001-2015
Wojdyło Mateusz – promotor: dr Janusz Filipiak – Powstawanie trąb powietrznych w Polsce i ich skutki na wybranym przykładzie

Rok Akademicki 2015/2016
Dziewanowski Bartosz
– promotor: dr Janusz Filipiak – Charakterystyka mgieł na obszarach nadmorskich i pojeziernych w latach 2001-2005
Jankowski Michał – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Wpływ warunków meteorologicznych na liczbę wezwań pogotowia ratunkowego na przykładzie powiatu sztumskiego
Kaliś Mateusz – promotor: dr Mirosława Malinowska – Przymrozki wiosenne w województwach: mazowieckim i lubelskim w latach 2001-2015
Lademan Natalia – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wykorzystanie European Severe Weather Dartabase do określania występowania wybranych ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce
Marchlewski Krzysztof – promotor: dr Mirosława Malinowska – Zróżnicowanie temperatury powietrza w Trójmieście w latach 2012-2015
Pietruczuk Beata – promotor: dr Michał Marosz – Dni z burzą w Polsce w latach 2001-2010
Raczkiel Sylwia – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Warunki bioklimatyczne uzdrowisk nadmorskich i podgórskich Polski, na przykładzie Kołobrzegu i Krynicy-Zdrów w latach 2001-2010
Robaczewski Wiktor – promotor: dr Michał Marosz – Fale upałów w latach 2001-2010

Rok Akademicki 2014/2015
Lademan Natalia
– promotor: dr Mirosława Malinowska – Wystepowanie niektórych zjawiska pogodowych w Polsce w latach 2001-2013 na podstawie danych European Severe Weather Dartabase
Marszałkowska Agnieszka – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Warunki bioklimatyczne kształtujące potencjał turystyczny Łeby
Narożniak Nina – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Hydrologiczne skutki niżu 5-7 grudnia 2013 roku na Wybrzeżu
Rożek Weronika – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność pokrywy śnieżnej w Polsce Północno-Zachodniej w okresie 2001-2010
Rymer Karolina – promotor: dr Mirosława Malinowska – Zmiany klimatu w Polsce w latach 1971-2010
Stefański Adam – promotor: dr Michał Marosz – Ekstremalne prędkości wiatru na Północnym Atlantyku w latach 1871-2010
Zamajtys Mateusz – promotor: dr Janusz Filipiak – Charakterystyka sezonu burzowego w 2014 roku na Pojezierzu Mazurskim

Rok Akademicki 2013/2014
Czarniecki Andrzej
– promotor: dr Małgorzata Owczarek – Wykorzystanie informacji meteorlogicznej w serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych
Jabłonowski Bartłomiej – promotor: dr Mirosława Malinowska – Występowaie przymrozków w Polsce Północno-Zachodniej w latach 2001-2010
Kosiorek Zuzanna – promotor: dr Michał Marosz – Wytstępowanie wiatrów o duzych prędkościach w Polsce na przykładzie wybranych stacji w latach 2001-2010
Kupka Artur – promotor: dr Mirosława Malinowska – Zróżnicowanie przestrzenne opadów atmosferycznych na obszarze Trójmiasta na podstawie danych pochodzacych z róznych sieci pomiarowych w latach 2010-2011
Lewandowska Marta – promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność zachmurzenia w Polsce na przykładzie wybranych stacji w latach 2001-2010
Michałowska Krystyna – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Bodźcowe oddziaływanie cisnienia atmosferycznego w Polsce Północno-Zachodniej
Pakieser Agnieszka – promotor: dr Mirosława Malinowska – Zmiennośc opadów ekstremalnych w Polsce Północno-Zachodniej na przykładzie wybranych stacji w latach 2951-2010
Pilachowski Tomasz – promotor: dr Janusz Filipiak – Wystepowanie sztormów na Wybrzeżu w latach 2006-2011
Prusko Tomasz – promotor: dr Małgorzata Owczarek – Charakterystyka termicza i opadowa Pojezierza Suwalskiego w okresie 2001-2010
Rutkowski Łukasz – promotor: dr Michał Marosz – Ocena warunków anemologicznych wybranych lokalizacji na Bałtyku Południowym pod kątem ich wykorzystaniaw energetyce wiatrowej
Sobotka Kamila – promotor: dr Michał Marosz – Zwiazek pomiędzy Oscylacją Północnoatlantycką a opadami atmosferycznymi w Polsce Północno-Zachodniej w latach 1951-2010
Zasońska Agnieszka – promotor: dr Michał Marosz – Charakterystyka meteorologiczna wybranego akwenu Morza Bałtyckiego na podstawie danych z pomierów na platformie Beta Petrobeltic

Rok Akademicki 2012/2013
Sylwia Borkowska
– promotor: dr M.Marosz – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie opadów ekstremalnych w Borucinie (1961-2010)
Magdalena Dudzic – promotor: dr J.Filipiak – Uwarunkowania środowiskowe dla lokalizacji domów pasywnych w pasie pobrzeży i pojezierzy
Mirosław Jarynowski – promotor: dr A.Wyszkowski – Burze atmosferyczne w Borucinie w latach 2001-2010
Marta Kamińska – promotor: dr M.Marosz – Zmienność pokrywy lodowej w Arktyce w latach 1979-2012
Jacek Karpiński – promotor: dr J.Filipiak – Głębokie cyklony na Bałtyku Południowym w sezonie sztormowym w latach 2007-2011
Michał Kitowski – promotor: dr M.Marosz – Położenie stref dużych prędkości wiatru w górnej troposferze w rejonie euroatlantyckim w zależności od reżimu cyrkulacyjnego
Weronika Lachs – promotor:  dr J.Filipiak – Związki zachmurzenia i temperatury powietrza na przykładzie stacji w Świnoujściu, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim w latach 2007-2011
Marek Lebioda – promotor: dr A.Wyszkowski – Zróżnicowanie warunków pluwialnych na Pojezierzu Kaszubskim (Ostrzyce, Borucino, Kościerzyna) w latach 2007-2012
Paulina Ogórek – dr M.Marosz – Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania gradu i krupy śnieżnej na polskim wybrzeżu w latach 2001-2010
Magdalena Rohraff – promotor: dr M.Malinowska – Występowanie susz atmosferycznych w wybranych stacjach Polski w latach 2001-2011
Arkadiusz Roll – promotor: dr M.Owczarek – Warunki biometeorologiczne podczas fal ciepła i chłodu w Borucinie i na Helu, 2007-2011
Mirela Rzeppa – promotor: dr M.Malinowska – Sprawdzalność wskaźników niestabilności atmosfery w przypadku zjawisk burzowych na stacjach Gdańsk Port Północny oraz Siedlce w latach 2001-2010
Beata Sroka – promotor: dr hab. Tomasz Petelski, prof. nadzw. IO PAN – Badanie aerozoli za pomocą lidaru. Wyznaczenie wysokości warstwy granicznej atmosfery na podstawie sygnału lidarowego w Sopocie
Michał Zaworski – promotor: dr A.Wyszkowski – Występowanie warunków meteorologicznych niekorzystnych dla lotnictwa na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie w 2009 roku

Rok Akademicki 2011/2012
Martyna Walterska – promotor: dr Mirosława Malinowska – Cyrkulacyjne uwarunkowania średnich dobowych ekstremalnych temperatur w Borucinie w latach 2007-2010
Anna Derc promotor:  dr Michał Marosz – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na częstość wystepowania mgieł na stacji terenowej UG w Borucinie w latach 2006-2010
Patrycja Rój – promotor: dr Michał Marosz – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na częstość występowania burz w Borucinie w latach 2005-2010
Krzysztof Wiejak – promotor: dr Michał Marosz – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na warunki termiczne stacji Port Północny i Borucino na podstawie dwudziestolecia 1991-2010
Przemysław Lorrek – promotor: dr Janusz Filipiak – Zachmurzenie w Porcie Północnym w Gdańsku w latach 2006-2010
Aleksandra Stolz – promotor: dr Janusz Filipiak – Porównanie wartości temperatury powietrza w 2010 roku w Borucinie na podstawie rejestracji standardowej i stacji automatycznej
Karolina Szrederpromotor:  dr Janusz Filipiak – Sprawdzalność krótkoterminowych prognoz pogody dla Wejherowa w okresie 23.10.2011-01.02.2012

Rok Akademicki 2010/2011
Bałdyga Daria
– promotor: dr M. Malinowska – Uwarunkowania synoptyczne wystąpienia wybranych ulew w Polsce i ich skutki
Chalecka Patrycja – promotor: dr M. Malinowska – Częstość i warunki synoptyczne występowania burz w Suwałkach w latach 1999-2008
Fiedorow Mateusz – promotor: dr M. Malinowska – Sprawdzalność wybranych przysłów i porzekadeł ludowych dotyczących pogody
Kiwacz Magdalena – promotor: dr M. Malinowska – Częstość występowania niekorzystnych z punktu widzenia ruchu drogowego warunków atmosferycznych na obwodnicy Trójmiasta
Konkel Łukasz – promotor: dr M. Marosz – Warunki występowania ekstremalnych prędkości wiatru w Borucinie
Kosidło Anna – promotor: dr M. Malinowska – Warunki środowiskowe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie pomorskim
Kropidłowska Marzena – promotor: dr M. Malinowska – Występowanie warunków meteorologicznych niekorzystnych dla lotnictwa na lotnisku w Krakowie-Balicach w roku 2009
Kupska Katarzyna – promotor: dr M. Malinowska – Warunki występowania wiatrów silnych i bardzo silnych w Łebie
Mejer Mirosława – promotor: dr M. Malinowska – Chwiejność atmosfery nad Polską Północną a występowanie burz w Borucinie
Myszka Mateusz – promotor: dr M. Malinowska – Warunki śniegowe w okolicach Strzepcza w sezonie zimowym 2010-2011
Rokicka Emilia – promotor: dr M. Malinowska – Warunki bioklimatyczne w Ostrzycach w latach 2007-2009
Rybacka Joanna -promotor:  dr J. Filipiak – Zachmurzenie w Borucinie w okresie 2008-2010
Zaworski Michał – promotor: dr M. Malinowska – Występowanie warunków meteorologicznych niekorzystnych dla lotnictwa na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie w roku 2009

Rok Akademicki 2009/2010
Piotr Andryk
– promotor: dr Mirosława Malinowska – Ekstremalne temperatury powietrza na Żuławach Wiślanych w latach 1956-1985 i ich związki z cyrkulacja atmosferyczną
Marta Burmistrow – promotor: dr Janusz Filipiak – Naziemne systemy teledetekcyjne w wybranych państwach Europy na przykładzie Polski i Niemiec
Dominika Dąbrowska – promotor:dr Mirosława Malinowska – Warunki bioklimatyczne rynny Jezior Raduńskich w latach 2001-2005
Marek Dyło – promotor: dr Mirosława Malinowska – Częstość wystepowania mas powietrza nad Polską
Andrzej Fabich – promotor: dr Janusz Filipiak – Rozwój badań meteorologicznych w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu
Agnieszka Kamińska – promotor: dr Mirosława Malinowska – Warunki klimatyczne rozwoju turystyki we wschodniej części Pojezierza Iławskiego
Anita Pietrzak – promotor: dr Mirosława Malinowska – Warunki meteorologiczne w Gdańsku Rębiechowie w latach 1977-1979
Tomasz Pliński – promotor: dr Mirosława Malinowska – Częstość występowania frontów atmosferycznych nad Polską w latach 2003-2005
Joanna Pośpiech – promotor: dr Mirosława Malinowska – Wpływ ekstremalnych warunków atmosferycznych na funkcjonowanie Trójmiasta

Rok Akademicki 2008/2009
Karol Wencel
– promotor: dr Michał Marosz – Miejska wyspa ciepła na przykładzie Gdańska – sezon zimowy 2008/2009.
Ireneusz Myszka – promotor: dr Michał Marosz – Zmienność typów cyrkulacji atmosferycznej (Grosswetterlagen) a warunki adwekcji nad obszarem Południowego Bałtyku.
Marta Kowalewska – promotor: dr Michał Marosz – Stopień zachmurzenia i stosunki anemometryczne a temperatura powietrza w Borucinie.
Piotr Janta – promotor: dr Michał Marosz – Wpływ ukształtowania terenu na klimat lokalny – studium kameralne na przykładzie wybranej dzielnicy Gdańska.
Rafał Dojlido – promotor: dr Michał Marosz – Zmienność kierunku i prędkości wiatru w Borucinie w roku 2007 na podstawie danych z anemometru sonicznego.
Agata Zębik – promotor: dr Michał Marosz – Warunki powstawania burz frontowych w Polsce na przykładzie sytuacji synoptycznej z 15 i 16 sierpnia 2008 roku.
Dorota Andrich – promotor:dr Michał Marosz – Atlas chmur – podejście synoptyczne.
Sylwia Barylska – promotor: dr Michał Marosz – Częstość występowania huraganów w obszarze Morza Karaibskiego.

 

 

Piotr Andryk – promotor: dr hab. M. Miętus – Cyrkulacyjne uwarunkowania opadów atmosferycznych w Trójmieście

Burmistrow Marta – promotor: dr M. Marosz – Wpływ warunków meteorologicznych na koncentrację ozonu przyziemnego w Trójmieście

Dyło Marek – promotor: dr hab. M. Miętus – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wodność powietrza nad Polską w latach 1985 – 1990

Gorlikowska Justyna – promotor: dr M. Marosz – Związek warunków meteorologicznych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gdańsku

Kamińska Agnieszka – promotor: dr M. Malinowska – Biometeorologiczne uwarunkowania różnych form rekreacji w Beskidzie Zachodnim

Bones Anita – promotor: dr hab. M. Miętus – Bioklimatyczne walory polskiego wybrzeża Bałtyku w latach 2006-2010

Pliński Tomasz – promotor: dr hab. M. Miętus – Synoptyczne uwarunkowania występowania ekstremalnych wartości wybranych wskaźników chwiejności atmosfery nad Polską w latach 2001–2010

Pośpiech Joanna – promotor: dr J. Filipiak – Rola aglomeracji miejskiej w kształtowaniu przestrzennego zróżnicowania opadów na przykładzie Wrocławia, 2006-2010

Pulikowska Aneta – promotor: dr hab. M. Miętus – Synoptyczne uwarunkowania występowania opadów o dużym natężeniu w Borucinie

Zalewska Natalia- promotor: dr M. Malinowska – Wpływ warunków meteorologicznych na natężenie ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2006-2010

Dąbrowska Dominika – promotor: dr J. Filipiak – Występowanie osadów atmosferycznych na Pomorzu w latach 2005-2009