Pomiary przyrządami automatycznymi


Lokalizacja przyrządów pomiarowych na stacji w Borucinie


Przykładowe rejestracje zmienności elementów meteorologicznych uzyskane dzięki pracy aparatury automatycznej.


Wiatromierze soniczne (WS-425) – wysokoczęstotliwościowe pomiary prędkości i kierunku wiatru

DSC_6907      image006

 

 

 

 

 

róża_wieża_zima

wiatrrowieza wiatrrogrodek

energiawiatruwieza energiawiatruodrof

 

 


Zestaw czujników A-STER – gradientowy pomiar temperatury powietrza i wilgotności

1111

333

 

 


   Sonda gruntowa A-STER STG-073 –  pomiar temperatury gruntu (5, 10, 20, 50 i 100 cm) 

DSC01855

grunt


Czujnik temperatury wody (jez. Raduńskie Górne,  -100 cm) 

DSC_6858

 

 

wodatempzima rosazima

 

 

strumien22 strumien11


Bilansomierz (CNR-1) – pomiary składowych bilansu radiacyjnego

DSC08868Pyrgeometry CG3 (z lewej) i pyranometry CM3 (z prawej strony)

słońcenormal słońcekorekta enerfiasloncaziam


Czujnik UV (UVS-AB-T UV Radiometer)

DSC01860

UVazima UVbzima UVTABELA


Fitofotometr (PQS 1 PAR)

DSC01862

PARzima

 


Heliograf cyfrowy (CSD4)

CSD

uslonecznieniezima

 

Sun Tracker  (Solys 2) z pyrheliometrem (SHP-1), pyranometrem (SMP-11) i fotometrem (PGS-100)

bezprozproszzima


Deszczomierz rejestrujący (TPG-036-H230)

2222

intensywność opadu

skumulowana suma