Pomiary przyrządami automatycznymi


Lokalizacja przyrządów pomiarowych na stacji w Borucinie


Przykładowe rejestracje zmienności elementów meteorologicznych uzyskane dzięki pracy aparatury automatycznej.


Wiatromierze soniczne (WS-425) – wysokoczęstotliwościowe pomiary prędkości i kierunku wiatru

DSC_6907      image006

róża_wieża

wiatr_ogródek

wiatr_wieża

wiatr_ogródek_użyteczny

wiatr_wieża_użyteczny

Gill Windmaster 3D – wysokoczęstotliwościowy pomiar wektora wiatru (składowa pozioma U i V i pionowa W) 

DSC00556

2


Zestaw czujników A-STER – gradientowy pomiar temperatury powietrza i wilgotności

1111

333

wykres_gradienty

punkt rosy


             Sonda gruntowa A-STER STG-073 –  pomiar temperatury gruntu                           (5, 10, 20, 50 i 100 cm) 

DSC01855

grunt

gggg


Czujnik temperatury wody (jez. Raduńskie Górne,  -100 cm) 

DSC_6858

temp_wody

różnicav3


utajonecieplo

odczuwalnecieplo


Bilansomierz (CNR-1) – pomiary składowych bilansu radiacyjnego

DSC08868Pyrgeometry CG3 (z lewej) i pyranometry CM3 (z prawej strony)

CNR1_prz

promieniowania_lato

promieniowania_skor_lato

energia użyteczna słońca lato


Czujnik UV (UVS-AB-T UV Radiometer)

DSC01860

uva_lato

uvb lato

indeks uv_lato


Fitofotometr (PQS 1 PAR)

DSC01862

fitofotometr_lato


Heliograf cyfrowy (CSD4)

CSD

CSD_prz

usłonecznienie


Sun Tracker  (Solys 2) z pyrheliometrem (SHP-1), pyranometrem (SMP-11) i fotometrem słonecznym PGS-100

m2

tracker_lato

wykres3terminy


Deszczomierz rejestrujący (TPG-036-H230)

2222

opad_1407b

1


Rejestracja instrumentami Gill Windmaster 3D i Kipp&Zonen PGS-100 wraz  z integracją z istniejąca siecią pomiarową UG jest realizowana dzięki dotacji WFOŚiGW w Gdańsku w ramach projektu pt.”Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Referencyjny pomiar właściwości optycznych atmosfery, dystrybucji energii w atmosferze, właściwości aerozoli” (umowa: WFOŚ/D/210/42/2016).