Pogoda – KAMPUS i BORUCINO

KAMPUS OLIWA – AKTUALNA SYTUACJA POGODOWA
BORUCINO – STACJA METEOROLOGICZNA – AKTUALNA SYTUACJA POGODOWA UWAGA! MOŻLIWE BRAKI W DANYCH ZE WZGLĘDU NA BRAK ŁĄCZNOŚCI


WYKRESY
KAMPUS OLIWA

BORUCINO – STACJA METEOROLOGICZNA UWAGA! MOŻLIWE BRAKI W DANYCH ZE WZGLĘDU NA BRAK ŁĄCZNOŚCI


Informacja o realizacji umowy z WFOŚiGW (nr WFOŚ/D/210/257/2013) Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego

Informacja o realizacji umowy z WFOŚiGW (nr WFOŚ/D/210/42/2016) Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Referencyjny pomiar właściwości optycznych atmosfery, dystrybucji energii w atmosferze, właściwości aerozoli

Informacja o realizacji umowy z WFOŚiGW (nr WFOŚ/D/210/298/2017) Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Pomiar koncentracji ozonu w przyziemnej warstwie troposfery